Online
Tableau Online to najprościej mówiąc bezpieczna platforma internetowa oparta na chmurze, która umożliwia dzielenie się widokami, dashboardami oraz źródłami danych bez udziału lokalnych serwerów i wsparcia IT. W tym przypadku wykorzystywana jest infrastruktura dostarczana przez Tableau.
Tableau Online umożliwia publikowanie dashboardów, filtrowanie oraz edycję raportów bezpośrednio na stronie. Dodatkowo użytkownik może zapisywać zmiany online, otrzymywać subskrypcje związane z raportami i ustawiać automatyczne odświeżanie danych. Dostęp do opublikowanych danych i wizual-izacji mają jedynie uwierzytelnieni użytkownicy. Podobnie jak w przypadku Tableau Server zarządzanie uprawnieniami jest bardzo szczegółowe.
Order
Andrzej Gut, Big data specialist