european funds

Fundusze Europejskie

Rozwój firmy na rynku kanadyjskim

Mobile Reality sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

canada

Cel projektu

Rozwój firmy na rynku kanadyjskim, w ciągu najbliższych kilku lat.
effects

Planowane efekty

Sprzedaż usług na wybranym rynku, pozyskanie kontraktów handlowych.
budget

Wartość projektu

200 000 PLN
european union funds
poland
european union