tech due diligence header

Tech Due Diligence

Zakres analizy technicznej przeprowadzanej przez zespół ekspertów z Mobile Reality

 • 1

  Kontrola i audyt technicznej dokumentacji systemu, w tym:

  • Opis najważniejszych procesów biznesowych i technicznej koncepcji ich implementacji
  • Listę wszystkich funkcjonalności systemu
  • Opis struktury bazy danych
  • Schemat bazy danych
  • Diagram infrastruktury systemu
  Oraz inne dokumenty pokazujące techniczny stan obecnego systemu oraz ocenę zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
 • 2

  Ewaluacja integracji z zewnętrznymi systemami oraz ich wypływ na działanie systemu

  • 3

   Kontrola procesów implementacji i zarządzania systemem, w tym:

   • Kontrolę procesu poczynając od koncepcji biznesowej po wdrożenie produkcyjne
   • Kontrolę procesu tworzenia oprogramowania przez obecny zespół
  • 4

   Kontrola procesu QA, zawierająca:

   • Kontrolę dokumentacji QA
   • Analizę procesu QA
   • Poziom zautomatyzowania procesu QA
  • 5

   Sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji technicznej, takiej jak raportowanie błędów systemu, aktualizacja bibliotek, audyt bezpieczeństwa, dokumentacja zużycia zasobów cloud

   • 6

    Audyt bezpieczeństwa

    • Audyt ról użytkowników oraz ich uprawnień - sprawdzenie czy rola użytkownika ma odpowiednie uprawnienia i dostępy w ramach systemu
    • Sprawdzenie bezpieczeństwa używanych bibliotek
    • Ewaluacja obecnego systemu bezpieczeństwa - bezpieczeństwo kodu, API, bazy danych
   • 7

    Ewaluacja dostępności systemu dla niepełnosprawnych (tzw. accessibility)

    • 8

     Propozycja usprawnień SEO na postawie raportów z zewnętrznych narzędzi do weryfikacji SEO

     • 9

      Rekomendacje dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń technologicznych dla nabywcy systemu

      Cześć, tutaj Marcin. Pomożemy w trakcie darmowej konsultacji
      Audyt procesu programowania i utrzymania, zawierający ocenę stanu systemu pod kątem jakości oraz wydajności.
      Mobile Reality, jako zespół wysoce wyspecjalizowany w technologiach JavaScript, oferuje wsparcie techniczne dla produktów opartych o następujące technologie: React.JS, Node.JS, React Native, Vue.JS, Amazon Web Services, Tableau, R.
      Każdy z powyższych punktów to wysokopoziomowy opis kroku, który może zostać podjęty w ramach procesu tech due diligence. Proces ten jest zawsze personalizowany i dostosowywany do systemu i wymagań Klienta.
      Wróć do strony